‘Màquina de Vapor’

La Màquina de Vapor.

Una màquina de vapor és un motor de combustió externa que transforma l’energia d’una certa quantitat de vapor d’aigua en treball mecànic.

Etapes de treball d’una màquina de vapor.

Etapa I
En una caldera es genera vapor mitjançant la crema d’algun combustible (antigament fusta o carbó, actualment petroli i gas natural). El vapor és introduït al cilindre arrossegant l’èmbol o pistó.

Etapa II
Portant a terme un rave de biela-manovella, aquest es pot convertir en un moviment de rotació, per exemple, del rotor d’un generador elèctric.

Etapa III
Un cop finalitzades les dues etapes, l’èmbol (o pistó) retorna a la seva posició inicial, expulsant el vapor d’aigua. El cicle es controla mitjançant una sèrie de vàlvules d’entrada i de sortida, que regulen la renovació de la càrrega, és a dir, els fluxos del vapor cap al cilindre i des del cilindre.

triple_expansion_engine_animation1

Història de la màquina de vapor.

No es pot concretar una data exacta per a la creació de la màquina de vapor, igual que tampoc podem associar-la amb un sol creador, ja que l’evolució històrica de la màquina de vapor es molt llarga, i no s’ha creat un prototip de cop, si no que s’ha anat creant lentament i la seva creació ha passat per mans de molts inventors, que poc a poc l’han anat millorant, i l’han anat adaptant a les circumstàncies socials, econòmiques i polítiques de cada període històric. Podem posar la Revolució industrial, segles XVII i XVIII com a un clar exemple de període històric on l’evolució de la màquina de vapor va ser més accelerat. I aquest invent es va començar a utilitzar en la industria, i el transport, substituint al seu pas els tradicionals motors de l’època: l’animal d’arrossegament, el molí o la pròpia força de l’home.

Representació del funcionament d’una màquina de vapor:

Fitxer:Steam engine in action.gif

Dins de la categoria Màquina de Vapor