‘Motor de Quatre Temps (4T)’

Motor de Cuatre Temps (4T)

S’anomena cicle, o motor de quatre temps, el que necessita quatre, o en ocasions cinc, curses del pistó o èmbol - dues voltes completes del cigonyal - per completar el cicle termodinàmic de combustió. Aquests quatre temps són:
Temps del cicle (4)
  • Primer temps o admissió: en aquesta fase el descens del pistó aspira la mescla aire combustible en els motors d’encesa provocat o l’aire en motors d’encesa per compressió. La vàlvula d’escapament roman tancada, mentre que la d’admissió està oberta. En el primer temps el cigonyal dona 180 º i l’arbre de lleves dóna 90 º i la vàlvula d’admissió està oberta i la seva carrera és descendent.
  • Segon temps o compressió: En arribar al final de cursa inferior, la vàlvula d’admissió es tanca, comprimint el gas contingut en la càmera per l’ascens del pistó. En el 2n temps el cigonyal dona 360 º i l’arbre de lleves dóna 180 º, ia més ambdues vàlvules es troben tancades i la seva carrera és ascendent.
  • Tercer temps o explosió: En no poder arribar al final de carrera superior el gas ha assolit la pressió màxima. En els motors d’encès provocat, salta l’espurna a la bugia provocant la inflamació de la mescla, mentre que en els motors dièsel, s’injecta amb xeringa el combustible que es autoinflamables per la pressió i temperatura existents a l’interior del cilindre. En ambdós casos, una vegada iniciada la combustió, aquesta progressa ràpidament incrementant la temperatura a l’interior del cilindre i expandint els gasos que empenyen el pistó. Aquesta és l’única fase en la qual s’obté treball. En aquest temps el cigonyal dona 180 º mentre que l’arbre de lleves dóna 240 º, ambdues vàlvules es troben tancades i la seva carrera és descendent.
  • Quart temps o escapament: En aquesta fase el pistó empeny acuradament, en el seu moviment ascendent, els gasos de la combustió que surten a través de la vàlvula d’escapament que roman oberta. En arribar al final de carrera superior, es tanca la vàlvula d’escapament i s’obre la d’admissió, reinicieu el cicle. En aquest temps el cigonyal dona 360 º i l’arbre de lleves dona 180 º i la seva carrera és ascendent.

 

(Representació en .gif)

 

Mentre feiem la teoria a classe, el professor Manel ens va mostrar el següent video:

En ell podem veure primerament els diferents pistons treballant amb un ordre d’encesa de 1-3-4-2, després ja es fixa més en un cilindre en concret mostran amb més detall els cuatre cicles  (Admissió, Compressió, Explosió i Expulsió).

Dins de la categoria Motor de Quatre Temps (4T)