‘Wankel’

Motor Wankel.

Motor rotatiu de Mazda. Aquest tipus de motor rotatiu sembla donar bons resultats al emprar hidrogen com a combustible, segons ho testifiquen assaigs realitzats amb dinamòmetre i un cop resolts els problemes que presentava pel que fa a estanquitat es refereix. Aquests bons resultats es deuen a la configuració d’aquest motor, el qual minimitza les dificultats de combustió que es donen en altres tipus de motors. El motor rotatiu no sol donar problemes d’autoencesa doncs, tal i com es pot apreciar en la fotografia del motor, la cambra de combustió presenta una geometria adequada per la combustió de l’hidrogen, és a dir, presenta una relació volum / superfície molt elevada. De totes maneres, suposant que els gasos d’escapament fossin responsables del autoencesa, tampoc plantejarien problemes en el motor wankel ja que, quan els gasos frescos entren, la càmera ja es troba buida i els gasos d’escapament es troben lluny.

En el motor wankel és possible l’aprofitament de l’alta temperatura d’ignició de l’hidrogen. S’està investigant la possibilitat d’incloure aigua polvoritzada en la barreja d’entrada, la qual s’evapora al cremar l’hidrogen arribant a exercir pressions molt altes de manera elàstica, a diferència del que passa en el pistó, en el qual es dóna una detonació . Actualment s’està tractant d’aconseguir que la major part de la potència es degui a l’acció del vapor d’aigua i no a l’hidrogen.
Un altre avantatge més d’aquest motor rau en la seva relació potència / pes, aquest motor desenvolupa una alta potència en comparació amb la seva mida el que permet tenir un sistema motriu d’alta potència sense emissions i de reduït tamany. La companyia Reg Technologies ha aconseguit una relació potència / pes prop dels 0,34 kg per cavall 9 de potència, una quantitat ínfima comparada amb els 2,72 kg / CV que presenta el motor d’èmbol.

Aqui hi deixem un video que ens mostra la construcció i funcionament d’un motor Wankel:

Dins de la categoria Wankel